Slavnostní otevření knihovny v novém polyfunkčním domě v Obědovicích proběhlo 3. prosince 2009 za účasti starosty Obědovic Zdeňka Pavlíčka, zástupců Knihovny města Hradec Králové: Lenky Antošové-Václavíkové (ředitelka), Kateřiny Hubertové (vedoucí metodického oddělení), zástupce Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové: Boženy Blažkové a regionálních knihovnic: Ivany Novotné (Roudnice), Danuše Kolářové (Dobřenice), Ilony Halbrštatové (Libčany) a Aleny Burdové (Lhota p. Libčany).


PředchozíNásledující

 
Nastavení fotogalerie