Jak se stát čtenářem a jak si půjčovat

V knihovně vyplníte přihlášku, v níž se zavážete k dodržování knihovního řádu. Přihlášku lze stáhnout i z našich stránek. Obdržíte čtenářský průkaz, který Vás opravňuje k využívání výpůjčních a dalších služeb.

K registraci dětí do patnácti let je třeba, aby přihlášku potvrdili rodiče nebo jejich zákonní zástupci.
Knihy, časopisy a ostatní dokumenty si u nás můžete vybírat z volně přístupného fondu, vystaveného v knihovně. Vybrané dokumenty Vám mohou být zapůjčeny prezenčně (ke studiu v knihovně) nebo absenčně (mimo knihovnu). Některé specializované části knihovního fondu trvale uchováváme a dostanete je proto ke studiu nebo prohlížení jen v prostorách knihovny.

Výpůjční lhůta je dva měsíce. Potřebujete-li dokument déle, můžete před uplynutím výpůjční lhůty požádat osobně, telefonicky nebo e-mailem o prodloužení výpůjčky. Lze také poslat žádost pomocí formuláře na našich stránkách. Jinak se vystavujete povinnosti zaplatit poplatky z prodlení a našim písemným upomínkám.

Pokud je dokument, který potřebujete, právě půjčený jinému čtenáři, můžete si jej pro sebe zajistit zamluvenkou. Okamžitě po vrácení dokumentu budete vyrozuměni e-mailem a kniha Vám bude rezervována.

Údaje o poplatcích za různé služby knihovny i o sankčních poplatcích najdete v ceníku. Podrobnější informace Vám rádi podáme přímo v knihovně.